การศึกษา

ติดตามข่าว การศึกษา ไทยและต่างประเทศ การประกาศจากกระทรวงศึกษา เรื่องการเลื่อนเปิดเทอมของภาคการศึกษา 2564 ทั้งโรงเรียนประถมและมัธยม ที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและครู ในสังกัด สพฐ.